Friday, December 25, 2015

ภาคใต้

หมู่บ้านภาคใต้ : ปักษ์ใต้ปักหมุดหยุดเวลา
LANDMARK1. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี

2. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี

3. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

4. เสาชิงช้า จ.นครศรีธรรมราช

โซนกิจกรรมสาธิต 25 กิจกรรม มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากภาคใต้ อาทิ
การทำกรงนก จ.สงขลา
แกะหนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช
เรือกอและ ปัตตานี
แกะสลักหัวกริช จ.ยะลา
กรอบรูปใบไม้สีทอง จ.นราธิวาส
โซนถนนคนเดิน โดยมีสถาปัตยกรรมของตึกชิโนโปรตุกีสเป็นพื้นที่ของร้านต่างๆ
ร้านค้า จังหวัด
ข้าวหมก/ข้าวยำ/ขนมจีนเส้นสด กระบี่
แวปาบาติก นราธิวาส
ผ้าบาติก ภูเก็ต
ผ้ายกดอก นครศรีธรรมราช
ซาลาเปาทับหลี ระนอง
ผ้าไหมพุมเรียง/ผ้าทอท่ากระจาย สุราษฎร์ธานี
ลูกชก/ส้มตำสาหร่าย พังงา
โรตีชาชัก สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส
 การแสดง Theme : วิพิธศิลป์สองสมุทรสุดแดนใต้
Concept : เป็นการรวบรวมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย (วิพิธ) มาแสดงที่หมู่บ้านภาคใต้ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้านจนถึงดนตรีร่วมสมัย การละเล่น การสาธิต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ทั้งไทย จีน มุสลิม แต่สามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย

No comments:

Post a Comment